Night Skate Malmö

Vi håller på att planera turerna för 2018.

Håll dig uppdaterad på Facebook sidan.

Night Skate Malmö
Vi rullar ca. 20 km i en fart av ca 12 km/h. Under färden har vi poliseskort och tillsammans med våra blockers stannar de trafiken så att inte bilar, cyklister eller gående kommer ut i vägbanan där vi åker.

Alla som kan rulla säkert på rullskridskor, oavsett ålder, är välkomna att deltaga. Det är gratis och kräver inget medlemskap eller föranmälan.

Night Skate Malmö arrangeras med polistillstånd för att leda rullskridskoåkare genom Malmös gator. Hundar, stavar, eller andra transportmedel än rullskridskor/inlines är inte tillåtet. Vi ber om att detta respekteras.

11313053_997632430248962_5724222699828089452_o